afspraak afzeggen bij Mondzorg024
Welkom bij
Mondzorg 024
Mondzorg 024

Afspraak afzeggen/wijzigen

Wij nemen graag alle tijd voor u, als patiënt. Deze tijd wordt ruim van tevoren voor u gereserveerd. Wij vragen u om afspraken op tijd af te zeggen of te wijzigen.

 • U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met onze balieassistentes. Ze staan u graag te woord.
 • U kunt uw afspraak tot 1 werkdag (24 uur)van tevoren kosteloos verzetten of annuleren. Dan kunnen wij deze tijd nog aan een iemand anders aanbieden.
 • Als u een afspraak niet minimaal 1 werkdag van tevoren afzegt, zijn wij genoodzaakt een deel van de geplande tijd in rekening te brengen.
 • We begrijpen dat u een keer door ziekte of omstandigheden een afspraak niet kunt nakomen.
 • Bij elke volgende keer afzeggen (binnen 24 uur) van een behandeling of het niet-nakomen van een afspraak, zijn wij genoodzaakt daar kosten voor in rekening te brengen. Het is voor ons onmogelijk om op korte termijn andere patiënten in te plannen op deze gereserveerde tijd.
 • U ontvangt van ons:
  • Eerste keer: een herinnering dat er behandeltijd was gereserveerd, die geen andere invulling heeft kunnen krijgen. Geen factuur.
  • Tweede keer: u ontvangt een factuur van 25,00 euro voor een niet nagekomen afspraak
  • Derde keer of vaker: u ontvangt een factuur van 50,00 euro voor een niet nagekomen afspraak.

Let op: deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Als er 2 jaar geen melding van afmelding of niet nagekomen afspraken vermeld staat, wordt de eerstvolgende nieuwe afmelding weer als eerste melding gezien.